Информация за контакти:

Работно време

От 9 до 18 часа


Електронна поща

fitsport@abv.bg


Уебсайт

www.fit-sport.eu


Онлайн контакт с нас