чийтинг

Какво представлява чийтинг метода ?

Този интензивен метод следва да се разбира като средство за увеличаване на тренировъчното натоварване, а не за неговото облекчаване.

Заложената идея тук насочва към стриктното изпълнение на съответното упражнение до отказ и чак тогава чрез подпомагащи движения и/или чрез създаването на инерционни моменти да се съдейства за преодоляването на мъртвата точка (диапазона 80-100 градуса). Така се създават условия за извършване на още две-три повторения.

- Единствено и само за основния период (качване на мускулна маса)

Предимства:

- Не се нуждаете от партньор

Недостатъци:

- Може да се изпълнява с малко на брой упражнения. Голям риск от травмиране.

- Този метод не се предпочита много, поради големите рискове.