Пирамида

Какво представлява тренировката с фитнес метода Пирамида?

Известно е защо за увеличаване на мускулната маса най-ефективни са 80-85% от максималните възможности. Ако обаче се започне заниманието директно с тези тежести има голям риск от травмиране. Дори и да не се травмирате, тази скъсена тренировка няма да даде този ефект, който желаем, защото капилярите не са подготвени да пропуснат необходимото количество кръв и хранителни вещества до всички работещи мускулни влакна.

1. Примерна Пирамида (изкачване)

 • 1х15 ( 60% от максимума)
 • 1х10 (70%)
 • 1х7 (75%)
 • 1х4 (80%)
 • 1х6-8(отказ) (85%)

- всичко това намалява травматичния риск до минимум

- В действителност методът на пирамидата в чистия си вид представлява комбинация от специално разгряване и тренировка. Пирамидата се прави преди всичко в първото упражнение(основно) за дадената мускулна група.

2. Примерна Пирамида (слизане)

a) Вариант (основен период)

След достигане до отказ на 85% с 5 повторения следва

 • 2х6-8 (80%)
 • 1х8-10 (75)

б) Вариант (състезателен период)

След достигане до отказ на 85% с 5 повторения следва

 • 1х6 (80%)
 • 1х6 (75%)
 • 1х6 (70%)
 • 1х6 (65%)

- Броят на повторенията при низходящ ред не се променя поради скъсеното време за почивка – 30 -40 секунди между сериите.