Суперсерии

Какво представлява фитнес метода Суперсерии ?

Суперсериите е последователно изпълнение на две упражнения, натоварващи преди всичко антагонистично разположени мускулни групи най-често на крайниците.

Той довежда до повишаване на работоспособността след настъпила вече умора в натоварените мускулни групи, активизирайки техните мускулни антагонисти. Подходящи най-много за края на Основния началото на състезателния период.

Активна почивка

Суперсериите са известни с активната почивка. Както точно е активна почивка. Когато ние натоварваме примерно мускула сгавач (бицепс) се изпраща импулс до разгавача да се разтегля, като същевременно по този начин се възстановява.

1.Традиционни суперсерии

Суперсерията е съставена от две упражнения, натоварващи антагонистично разположени мускулни групи в една става или в двуставна мускулна система гръдни и гръбни мускули.

2.Комбинирани суперсерии

Суперсерията се състои от две упражнения, които нямат антагонистичен характер, но и не натоварват една и съща мускулна група. Например повигане на дъмбели и коремна преса.

- При традиционните варианти се постига масивно кръвонапълване, известно като напомпване, което не е така характерно за комбинираните суперсерии.

- Суперсериите се изпълняват почти винаги чрез пълна амплитуда на движението.

- Те поддържат и увеличават гъвкавостта на ставите и еластичността на мускулите.